Komitet Honorowy

Komitet Honorowy

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwydzajny

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Tadeusz Dmochowski, profesor nadzwydzajny

Dyrektor Instytutu Psychologii: 
prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan

psymbi

Przewodnicząca Konferencji:
prof. zw. dr hab. Teresa Rostowska

Rostowska_Teresa

Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
Prof. dr hab. Mieczysław Plopa
Prof. dr hab. Stanisława Steuden
Prof. dr hab. Eugenia Mandal
Prof. UAM dr hab. Barbara Harwas-Napierała
Prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela
dr hab. Franciszek Makurat, profesor nadzwyczajny

Lisa M. Hooper, Ph.D (University of Louisville)