Terminy i opłaty

Terminy i opłaty

Termin 08.04.2018
Opłata podstawowa 450 zł
Opłata podstawowa (bez kolacji) 350 zł
Doktoranci  400 zł
Doktoranci (bez kolacji) 300 zł

Opłata podstawowa obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki w trakcie, publikację w punktowanym czasopiśmie naukowym po uprzedniej pozytywnej recenzji, udział w uroczystej kolacji.

Powyższą kwotę należy wpłacić w zaproponowanych terminach na konto:

Uniwersytet Gdański
Bank PKO SA IV O/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

nr subkonta K720-17

Osoby, które dokonują wpłaty z osobistego konta proszone są o podanie danych do faktury: nazwa miejsca pracy, adres, NIP.

* brak wpłaty do 08.04.2018 r. jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji !