Rejestracja

Rejestracja 

Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe wraz z określeniem formy wystąpienia (sympozjum, referat, plakat, warsztat) oraz streszczenia (do 200 słów) prosimy przesłać do dnia 15 lutego 2018 roku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencji.

Formularz zgłoszeniowykliknij tutaj

Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia abstraktu zostanie przekazana Państwu do 15 marca 2018 roku.

Przypominamy, że warunkiem organizacji sympozjum jest udział minimum 5 osób, reprezentujących co najmniej dwa ośrodki naukowe. Organizatorów sympozjum prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z indywidualnymi tematami i abstraktami wszystkich zaplanowanych wystąpień.

Poszczególnych uczestników prosimy o potwierdzenie swojego udziału poprzez wskazanie Organizatora i sympozjum.