Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Aleksandra Peplińska

aleksandra_peplinska
Sekretarz Konferencji:
dr Aleksandra Lewandowska-Walter

Skarbnik Konferencji:
dr Anna Jarmołowska

dr hab. Maria Kaźmierczak, profesor nadzwyczajny

dr Magdalena Błażek

dr Dorota Godlewska-Werner

dr Rafał Lawendowski

dr Piotr Połomski

dr Katarzyna Skrzypińska

mgr Paulina Anikiej

mgr Judyta Borchet

mgr Magdalena Iwanowska

mgr Ariadna Łada

mgr Natalia Nadrowska

mgr Daria Pizuńska