Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

Przewodnicząca Konferencji:
prof. zw. dr hab. Teresa Rostowska

Rostowska_Teresa

prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan

prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

dr hab. Maria Kaźmierczak, profesor nadzwyczajny

dr hab. Małgorzata Lipowska, profesor nadzwyczajny

dr hab. Franciszek Makurat, profesor nadzwyczajny

dr hab. Henryk Olszewski, profesor nadzwyczajny

dr Magdalena Błażek

dr Aleksandra Lewandowska-Walter