Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

Przewodnicząca Konferencji:
prof. zw. dr hab. Teresa Rostowska

Rostowska_Teresa

prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan

prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

dr hab. Maria Kaźmierczak, profesor nadzwyczajny

dr hab. Małgorzata Lipowska, profesor nadzwyczajny

dr hab. Henryk Olszewski, profesor nadzwyczajny

dr Magdalena Błażek

dr Aleksandra Lewandowska-Walter