Oferta

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY

KOMUNIKAT I

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY – Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie”, która odbędzie się w dniach od 29 do 30 kwietnia 2014 roku w Gdańsku.
Po okresie transformacji systemowej i intensywnych zmian gospodarczych Polska znalazła się w nowej rzeczywistości społeczno-kulturowej.    W tym kontekście niezwykle ważne staje się analizowanie i zgłębianie wpływu zmian społeczno-ekonomicznych na kondycję życia rodzinnego. Szczególnie znaczące jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak wzrost dobrobytu materialnego (czyli lepszego materialnego i finansowego standardu życia w stosunku do okresu przed zmianami) wpływa na dobrostan rodzin (czyli stan zdrowia, zadowolenie i satysfakcję z życia, posiadanie sensu czy samorealizację). Badania przeprowadzone dotychczas dowodzą, że wzrost dobrobytu materialnego wpływa na zadowolenie z życia w krajach uboższych, natomiast w krajach bogatszych nie zwiększa satysfakcji, a co więcej obserwowana w tych krajach dominacja dążeń materialistycznych wpływa na spadek zadowolenia z życia i poczucia sensu w życiu.
Tegoroczna kolejna edycja konferencji Psychologia w służbie rodziny ma na celu podjąć próbę odpowiedzi na wiele znaczących pytań. Czy i w jaki sposób wzrost dobrobytu materialnego (lepszy standard życia) wpływa na wzrost dobrostanu w rodzinach? Jak merkantylizacja stosunków społecznych wpłynęła na zmiany w strukturze i wzajemnych stosunkach rodzinnych? Jakie korzyści i możliwości dla rodziny przyniosły zmiany ekonomiczno-społeczne? Jak pomagać rodzinie funkcjonować w obliczu wyzwań, jakie niesie za sobą nowa rzeczywistość ekonomiczno-społeczna?

Proponowane obszary tematyczne

Formy uczestnictwa

W ramach konferencji wygłoszone zostaną również wykłady plenarne zaproszonych gości.

Zgłoszenia