Strona główna

Strona Główna  

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Psychologia w służbie rodziny – Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”, która odbędzie się w dniach 24 – 25 maja 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

ug1-e1448037645652Po okresie transformacji systemowej i intensywnych zmianach politycznych i gospodarczych rodziny polskie znalazły się w nowych warunkach społeczno-kulturowych. Zmiany, które wpływają na rodzinę z zewnątrz mogą z jednej strony być czynnikiem stymulującym do odnajdywania nowych form życia rodzinnego i uelastyczniania funkcjonowania systemów rodzinnych oraz otwierania się na nowe wartości, z drugiej jednak zakłócać mogą wewnętrzną organizację rodziny. Jak zatem odnaleźć równowagę rodziny i jak dbać o jej bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie? Odpowiedzi na tak postawione pytanie poszukiwać będziemy w trakcie tegorocznej kolejnej edycji konferencji Psychologia w służbie rodziny.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Bezpieczne i zakłócone relacje w rodzinie
 • Bezpieczeństwo rodziny w obliczu migracji
 • Zdrowie a poczucie bezpieczeństwa w rodzinie
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny
 • Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych
 • Źródła bezpieczeństwa emocjonalnego (zdrowie psychiczne rodziców, jakość relacji emocjonalnych w rodzinie, stabilizacja ekonomiczna, sytuacja geopolityczna)
 • Źródła bezpieczeństwa duchowego rodziny (sekularyzacja społeczeństwa, ewolucja hierarchii wartości, dziecko w sekcie, agresywna religijność i agresywny ateizm, poczucie sensu życia i dobrostan w dobie konsumpcji itp.)

Celem Konferencji jest integracja wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, które służyć mogą pomocą w zrozumieniu, jakie są źródła bezpieczeństwa emocjonalnego, duchowego, ekonomicznego oraz z obszaru zdrowia. Wymiana doświadczeń z zakresu problemów, z którymi zmagają się rodziny w zmieniającym się świecie może być inspiracją i zachętą do prowadzenia badania nad nowymi zjawiskami, ale także impulsem do poszukiwania rozwiązań  praktycznych. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa rodzinny poruszane będą w trakcie wykładów plenarnych, sympozjów i sesji plakatowych. Warsztaty służyć będą natomiast zapoznaniu się z ofertą pomocową instytucji, które wspierają rodziny zmagające się ze zmianami płynącymi z zewnątrz i kryzysami dotykającymi całych systemów rodzinnych i poszczególnych jej członków.

Formy uczestnictwa:

 • Sympozjum
 • Referat
 • Plakat
 • Warsztat

W ramach konferencji wygłoszone zostaną wykłady plenarne zaproszonych gości.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji udziału